Arkitektydelser til private

Tilbygning til énfamiliehus, Færdigbygget 2020

Atelier/anneks til énfamiliehus, Færdigbygget 2021

Garage, Færdigbygget 2019

Tilbygning til sommerhus i Tibirke Bakker 

Arkitektrådgivning til private
Vælg den rigtige arkitekt


Den rigtige rådgivning sikrer at investeringen i et nyt hus  eller en ombygning af et eksisterende hus skaber den størst mulige værdi for jer.

Arkitekten styrer processen, varetager jeres interesser og har det store overblik. Han sikrer dermed at konsekvenserne af valgene er gennemtænkte på alle niveauer.

Det er vigtigt, at I vælger en arkitekt, som lytter til jeres ønsker og som I har tillid til.


Benyt jer derfor af det uforpligtende møde til at se om kemien passer, inden I beslutter jer for at bruge Peter Friche Arkitektur som jeres rådgiver.
Start med et uforpligtende møde


Hvis I går i byggetanker, er det en god ide at bestille et uforpligtende møde. På mødet spørges ind til jeres ønsker og drømme og giver jer input til den videre proces.


På det første møde får I:

- Svar på jeres overordnede spørgsmål

- Gode råd om byggeprocessen!

- Hvilke muligheder vi ser I jeres projekt?

- Overblik over hvordan I kommer videre?


Mødet er 100% uforpligtende.
Arkitektrådgivning - et typisk forløb


Med Peter Friche Arkitektur styres I trygt gennem hele processen fra de første idéer til det færdige projekt. Præcis hvilken rådgivning som er relevant for jer aftales i projektets første faser. Et typisk forløb for et  enfamiliehus/ sommerhus eller en om-/  tilbygning kunne følge én eller flere af de følgende fem faser:1. Kontakt og idé                                                   

Et uforpligtende møde med fokus på afklaring af jeres ønsker, tanker og drømme. Vores umiddelbare ideer til hvordan opgaven skal og kan gribes an.


2. Skitseforslag

Projektet udvikles i tegning (2D eller 3D) og model, og som minimum udarbejdes følgende tegninger og analyser:

- Situationsplan

- Grundplan

- Principsnit

- Facader

- Myndighedsanalyse

- Lokalplanskrav eller kommunerammeplan indarbejdes


3. Myndighedsprojekt

Skitseforslaget tilrettes efter jeres ønsker.

Materialer, konstruktioner m.v.  præciseres, og projektet beskrives i relevant omfang.

Der søges de nødvendige tilladelser.

Følgende materiale udføres:

- Situationsplan

- Grundplan

- Snit

- Facader

- Princip for spærplan

- Beskrivelse af konstruktionsvalg og løsninger

- Myndighedskrav vurderes

- Lokalplanskrav indarbejdes

- For indhentelse af byggetilladelse til enfamiliehus kræves en energirammeberegning, som kan udføres af Peter Friche Arkitekturs faste samarbejdespartnere.4. Projektering og byggeaftale

Detaljering og yderligere præcisering af projektet.

Hvor meget der skal tegnes og skrives i denne fase afhænger af byggeprojektets størrelse og kompleksitet, og af hvilken udbudsform, der vælges.

Når de indhentede tilbud på byggeriet er godkendt udarbejdes kontrakt med den valgte entreprenør.

Et hoved-/ udbudsprojekt indeholder typisk:

- Situationsplan

- Grundplan

- Snit

- Facader

- Beskrivelse af konstruktionsvalg og løsninger.

- Myndighedskrav vurderes.

- Lokalplanskrav indarbejdes

- Princip elplan

- Princip vvsplan

- Fundamentsplan

- Spærplan

- Detaljer.5. Byggeledelse og tilsyn

Projektet opføres af den valgte entreprenør.

Arkitekten fører tilsyn med byggeriet for at sikre at kvaliteten fra tegningsmaterialet overføres til byggeriet, og at  der kun betales for det arbejde, som er tilfredsstillende udført.

Når byggeriet er færdigt, gennemgåes det inden indflytning og igen efter 1 og evt. 5 årIngeniørarbejde

Ved komplicerede opgaver er ingeniørbistand nødvendig, så man kommer sikkert i mål med sine drømme. Peter Friche Arkitektur har et fast samarbejde med en række rådgivende ingeniører.
 

Priser


Priseksempel ved enfamiliehus/ sommerhus eller en om-/  tilbygning til eksisterende bygning.


 

1. Kontakt og idé:                                                        0 kr.


2. Skitseforslag:                                              5-25.000 kr.


3. Myndighedsprojekt:                                  12-30.000 kr.


4. Porjektering og byggeaftale:                  pris efter aftale


5. Byggeledelse og tilsyn:                          pris efter aftale


Alle priser er inklusiv momsTimepris ud over det aftalte efter aftale.

Fælleshus til bofællesskab, Færdigbygget 2020

Haveplan til rækkehus, 2021