Offentlige bygherrer og erhverv

Arkitektrådgivning til erhverv og offentlige bygherrer

Referencer og erfaring

Erfaring med offentlige og professionelle bygherrer


Kreativ arkitekt med sans for mennesker, udvikling og holdbare løsninger


Mange års erfaring med såvel nybyggeri som med renovering og omdannelse af den eksisterende bygningsmasse


Gode erfaringer med bruger- og interessentprocesser


Generel viden som rådgivende arkitekt og som projektleder i   kommunalt og erhvervsmæssig regi


Målrettet formidling og kommunikation


Dynamisk projektledelse
Ydelser1. Indledende rådgivning

Idéoplæg

Byggeprogram

Planlægning og kommunikation

Bruger- og interessentprocesser2. Projektering og udførelse

Dispositionsforslag

Projektforslag

Myndighedsprojekt

Hovedprojekt

Projektopfølgning

Byggeledelse

Fagtilsyn3. Drift og vedligehold

Drifts- og vedligeholdelsesplaner4. Øvrige ydelser

Udbudsmateriale

Projektledelse

Bygnings- og arealanalyser

Registrering og digitalisering af eksisterende forhold

Risikoanalyser

Visualiseringer

Opmåling

As-built materiale

Tilgængelighedsprojekter

Mangelgennemgang

5-års eftersynIngeniørarbejde

Ved komplicerede opgaver er ingeniørbistand nødvendig, så man kommer sikkert i mål med sine drømme. Peter Friche Arkitektur har et fast samarbejde med en række rådgivende ingeniører
Referencer:


Herning Is-stadion

Udarbejdelse af byggeprogram og facilitering af brugerproces i forbindelse med udvidelse og renovering af Herning Isstadion.

(Klient: Herning Kommune som ansat hos ALECTIA 2016)


Pileparken 7

Udarbejdelse af foreløbig helhedsplan og facilitering af beboerdemokratisk proces. (144 almene boliger). Projektet omhandler lejlighedssammenlægninger, opretningsarbejder vedr. tag, facade og indeklima. Planlægning og anvendelse af udearealer med henblik på tryghedsskabende foranstaltninger.

(Klient: Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe som ansat hos SBS Rådgivning 2015)


Planlægning af foreløbig helhedsplan

Beboerdemokratiske processer og forløb

(Klient: Gadehavegård, Danske Funktionærers Boligselskab v. Domea som ansat hos SBS Rådgivning 2016)


Infrastruktur i Gadehavegård (987 almene boliger)

Beboerinddragelse og udarbejdelse af projekt og ansøgning til Landsbyggefonden vedr. ændring af veje, stier og pladser med henblik på etablering af større sammenhængskraft og identitet i bebyggelsen.

(Klient: Gadehavegård, Danske Funktionærers Boligselskab v. Domea som ansat hos SBS Rådgivning 2015-16)


Etablering af produktionskøkkener og ombygninger i Fredensborg kommunens 0-6 års institutioner

Brugerinddragelse og udarbejdelse af projektmateriale, udbud og projektledelse

(Klient: Fredensborg Kommune som ansat samme sted 2009-11)


Skolesammenlægninger og ombygninger

Udvikling og programmering af sammenlægninger i samarbejde med skolerne og øvrige brugere. Planlægning og udarbejdelse af projektmateriale samt gennemførelse af ombygning- og renoveringsarbejder

(Klient: Fredensborg Kommune som ansat samme sted 2012)


10.klassecenter i Lyngby

Programmering og udvikling af 10.klassecenter ved Lyngby Ungdomsskole i samarbejde med skole, kommune og brugere

(Klient: Lyngby-Taarbæk Kommune som ansat hos DOMUS arkitekter 2007)


Skolen i Sydhavnen

Programmering, dispositionsforslag og brugerinddragelse

(Klient: Københavns Kommune som ansat hos KANT arkitekter 2016)


Årby Skole     

Renovering og ombygning i forbindelse med pcb renovering. Herunder ny indretning af omklædningsrum

(Klient: Kalundborg Kommune som ansat hos ALECTIA 2016)


Burger King restaurant i Valby

Udarbejdelse af myndighedsprojekt og dialog med myndigheder

(Klient: King Food som ansat hos SBS Rådgivning 2015)


Park og rekreativt anlæg ved Assistenskirkegården i Odense

Projektforslag og udarbejdelse af ansøgning til Realdania vedr. omdannelse af kirkegårdsarealer til rekreativt område

(Klient: Odense Kommune som ansat hos SBS Rådgivning 2015)


Cykelbane Høje Tåstrup

Beboerinddragelse og udarbejdelse af projekt og ansøgning til Cyklistforbundet for etablering af identitetsskabende cykelbane

(Klient: Gadehavegård, Danske Funktionærers Boligselskab v. Domea som ansat hos SBS Rådgivning 2015)


Restaurering og ombygning af Wittrup Motel i Albertslund

(Klient: Wittrup Motel, Albertslund. Peter Friche Arkitektur 2014-15)


Sommerhus

Udarbejdelse af myndighedsprojekt

(Klient: Privat bygherre. Peter Friche Arkitektur 2014)


Tilbygning til enfamiliehus

Myndighedsprojekt og hovedprojekt.

(Klient: Privat bygherre. Peter Friche Arkitektur 2015)


Planlægning, projektering og udbud af vedligeholdelsesarbejder for Kommunale Ejendomme i Fredensborg Kommune.

(Klient: Fredensborg Kommune som ansat samme sted 2009-12)


Rigsarkivet i København

Hovedprojektering i 3D og fagtilsyn.

(Klient: Slots- og Ejendomsstyrelsen som ansat hos PLH arkitekter 2007-9)


”Svalebakken” Etageboliger i Gladsaxe.

Udarbejdelse af projektmateriale og myndighedsprojekt for 50 etageboliger.

(Klient: Privat udvikler som ansat hos DOMUS arkitekter 2007)


                                                                       

Nyt domicil til Dansk Sygeplejeråd. 

Hovedprojekt og tilsyn på byggeplads.

(Klient: Dansk Sygeplejeråd som ansat hos tnt arkitekter 2003-4)


Taastrupgaard facaderenovering.

Udarbejdelse af projektmateriale og tilsyn på byggeplads.

(Klient: Boligselskabet AKB Tåstrup/ KAB som ansat hos tnt arkitekter 2004)


Udbud af køkkenudskiftning i 987 boliger

Udarbejdelse af udbudsmateriale

(Klient: Gadehavegård, Danske Funktionærers Boligselskab v. Domea som ansat hos SBS Rådgivning 2015)


Projektledelse og beboerinddragelse i forbindelse med udskiftning af vvs-installationer og renovering af varmecentraler i Hedemarken (891 almene boliger)

(Klient: AKB Albertslund som ansat hos KAB 2014)


Projektledelse og beboerhåndtering i forbindelse med tagudskiftning på almen afdeling ”Maribovej”, AKB København (56 almene boliger)

(Klient: AKB København som ansat hos KAB 2014)


Fremtidssikringsanalyser for almene afdelinger i AKB København     

Møder med afdelingsbestyrelser og driftspersonale. Udarbejdelse af analyser og fremtidsplaner.

(Klient AKB København som ansat hos KAB 2013-14)